Αγγλικός Όρος
gammar cognitive
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γνωσιακή γραμματική (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback