Αγγλικός Όρος
gambit
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μόριο φατικής επικοινωνίας (το)
Πηγή
Βασιλική Μάρκου

feedback