Αγγλικός Όρος
kinetics
Πηγή
Malmkjaer (1991)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινητική (η)

feedback