Αγγλικός Όρος
kinematics
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κινηματική (η)

feedback