Αγγλικός Όρος
gain
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
απολαβή (η)
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
κέρδος (το)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback