Αγγλικός Όρος
Fuzzy Tree Fragments (FTFs)
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Θραύσματα Ασαφών Δένδρων (τα)

feedback