Αγγλικός Όρος
fuzzy grammar
Πηγές
Trask (1993)
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασαφής γραμματική (η)

feedback