Αγγλικός Όρος
fuzzy boundaries
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ασαφή όρια (τα)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback