Αγγλικός Όρος
fuzzy
Πηγές
Cruse (2006)
Trask (1993)
Crystal (2008)
Evans (2007)
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ασαφής-ής-ές, απροσδιόριστος-η-ο

feedback