Αγγλικός Όρος
fuzziness
Πηγές
Cruse (2006)
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αστάθεια (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
αστοχία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback