Αγγλικός Όρος
future tense
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
μέλλων χρόνος (ο)
Πηγή
ΛΚΝ
Όρος
μέλλοντας (ο)
Πηγές
Crystal
ΛΚΝ
Μπαμπινιώτης

feedback