Αγγλικός Όρος
FSP
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ΛΠΠ

feedback