Αγγλικός Όρος
fricative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Crystal
Fromkin (2011)
Ladefoged
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
ΕΚΠΑ
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τριβόμενος,-η,-ο
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Όρος
εξακολουθητικός,-η,-ο δασύς,-εία,-ύ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
δασύς,-εία,-ύ
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback