Αγγλικός Όρος
formant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Carr (2008)
Fromkin (2011)
Ladefoged (2007)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
διαμορφωτής (ο)
Πηγές
Crystal (2003)
Lyons (2002)
Όρος
συχνότητα συντονισμού (η)
Όρος
φωνοσυντονισμός (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback