Αγγλικός Όρος
folk taxonomy
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαϊκή ταξινόμηση (η)

feedback