Αγγλικός Όρος
folk definition
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαϊκός ορισμός (ο)

feedback