Αγγλικός Όρος
folk classification system
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαϊκό σύστημα ταξινόμησης (το)

feedback