Αγγλικός Όρος
folk bilingualism
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Λα­ϊ­κή» δι­πλο­γλωσ­σί­α (η)

feedback