Αγγλικός Όρος
folk
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λαϊκός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback