Αγγλικός Όρος
fluid intransitive
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ρευστό/ευμετάβλητο αμετάβατο (το)

feedback