Αγγλικός Όρος
first part
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πρώτο σκέλος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback