Αγγλικός Όρος
film
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταινία (η)

feedback