Αγγλικός Όρος
f-description
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λ-περιγραφή (λειτουργική περιγραφή) (η)

feedback