Αγγλικός Όρος
f-command
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λ-επιβολή (λειτουργική επιβολή) (η)

feedback