Αγγλικός Όρος
family resemblance
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
οικογενειακή ομοιότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback