Αγγλικός Όρος
falling tones / falls
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατιόντες μουσικοί τόνοι (οι)

feedback