Αγγλικός Όρος
falling intonation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καθοδικός επιτονισμός
Πηγή
Πετρούνιας

feedback