Αγγλικός Όρος
falling diphthongs
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατιούσες δίφθογγοι
Πηγή
Πετρούνιας

feedback