Αγγλικός Όρος
falling / fall
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κατιών-ούσα-όν

feedback