Αγγλικός Όρος
falling
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατερχόμενος-η-ο

feedback