Αγγλικός Όρος
falling
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Crystal
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κατιών,-ούσα,-όν
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback