Αγγλικός Όρος
fallback
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
υποχωρώ
Πηγή
ΕΚΠΑ
Όρος
φυλάω

feedback