Αγγλικός Όρος
Faithfulness (faith)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πιστότητα (η), συνέπεια (η)

feedback