Αγγλικός Όρος
faith
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Πίστη

feedback