Αγγλικός Όρος
fading
Πηγές
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μαρασμός
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback