Αγγλικός Όρος
Faculty of language
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Έμφυτη γλωσσική ικανότητα (η)

feedback