Αγγλικός Όρος
facultative variation
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
προαιρετική ποικιλία, ελεύθερη ποικιλία (η)

feedback