Αγγλικός Όρος
factual information
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πραγματική πληροφορία (η)

feedback