Αγγλικός Όρος
Factorial typology
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Παραγοντική Τυπολογία (η)

feedback