Αγγλικός Όρος
factor analysis
Πηγές
Richards et al. (1985)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανάλυση σε παράγοντες
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback