Αγγλικός Όρος
factivity
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γεγονοτικότητα (η)

feedback