Αγγλικός Όρος
factive predicate
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γεγονοτικό κατηγόρημα (το)

feedback