Αγγλικός Όρος
factitive verb
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μέσο-διάμεσο ρήμα (το)

feedback