Αγγλικός Όρος
factitive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μέσος-διάμεσος,-η,-ο

feedback