Αγγλικός Όρος
facticity
Πηγή
Alexander Gelbukh (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γεγονικότητα
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback