Αγγλικός Όρος
facial cues
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γνωρίσματα προσώπου
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback