Αγγλικός Όρος
facet
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Cruse (2006)
Evans (2007)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
πλευρά
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback