Αγγλικός Όρος
face wants
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Yule (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ανάγκες προσώπου
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback