Αγγλικός Όρος
face validity
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εγκυρότητα όψης/επιφάνειας/προσώπου (η)
Πηγή
Τσοπάνογλου (2010)

feedback