Αγγλικός Όρος
face to face interaction
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αλληλεπίδραση πρόσωπο με πρόσωπο (η)

feedback